Ysgol Gymraeg Llundain : The Welsh School, London


 

Croeso i Ysgol Gymraeg Llundain

Welcome to The Welsh School, London

 

Pennaeth / Headteacher : Miss Julie Sullivan

FfŰn / Tel: 02089653585

E-bost / E-mail: headlondonwelsh@hotmail.co.uk

 

 
 

 

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/10/13

 

Last updated 14/10/13

 

 

 

 

Os hoffech gefnogi'r ysgol a  chael siawns o ennill arian yn rheolaidd ewch i dudalen y Gymdeithas Rhieni i wybod mwy am ein loteri 50:50!

 

If you would like to support the school and have a chance of winning money regularly go to our PTFA page to find out more about our 50:50 lottery!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siopa gyda'r cyflenwyr ar-lein yma


Os wnewch chi siopa gyda'r gwefannau yma ar Űl clicio ar y dolenni isod, fe fydd yr ysgol yn cael canran o'r arian a wariwyd gennych.

Shop with the following on-line suppliers

 

If you shop at the following sites, having clicked through from the links below, the school gets a percentage of the money you spend.

 


 

   

 

Cefnogir yr ysgol gan

The school is supported by


 

Powered by schools.ik.org an Internet Kit Ltd service